parallax background

رونمایی از پوستر و تیزر فیلم کوتاه خانه

خانه
مارس 20, 2020
L

همزمان با رونمایی از پوستر فارسی و بین المللی فیلم کوتاه خانه تیزر آن نیز پخش گردید.
فیلم کوتاه خانه برای شرکت در جشنواره های بین المللی آماده نمایش گردیده است.