ممنون میشم 5 تا از خصوصیات اخلاقی مصطفی رو در زیر بنویسید